Katastrofen og Skandalene

omslag_ss2

Mandag 16. januar 2017 er min nye bok å finne i bokhandelen. Scandinavian Star - katastrofen og skandalene.
Boken tar for seg hele historien. Mordbrasnnen som tok livet av 158 mennesker natt til 7. april 1990

Katastrofen Scandinavian Star framstår som et nasjonalt traume. Saken har ridd nasjonen fra skipet ble stukket i brann 7. april 1990 og fram til i dag. Mysteriet om hvem som sto bak mordbrannen og massedrapene er fortsatt uløst. Politiet har henlagt saken to ganger. Allikevel er ikke saken over. I skrivende stund arbeider en granskings- kommisjon nedsatt av Stortinget, som etter planen skal legge fram sin rapport i 2017. Siden mysteriet fortsatt vil framstå som uløst, vil saken neppe bli parkert med kommisjonens utredning.


Da jeg ga ut boken
Dødens Seilas – Scandinavian Star og gåtene i 2012, hadde Norges Riksadvokat nettopp avvist den fjerde gjenopptakelsesbegjæringen om ny etterforskning. Siden måtte Riks- advokaten snu. Det innebærer at det gjennom de siste tre årene er blitt lagt ned store ressurser i politiarbeid – og grasrotbevegelsen som krever svar om hva som egentlig skjedde redselsdøgnene mellom 6. og 8. april 1990 har vokst. Ja, det har faktisk skjedd mer i saken om Scandinavian Star i løpet av de re årene etter at forrige bok kom ut, enn i tiden fra katastrofen var et faktum til første bok kom ut. Men sto ets tilgjengelighet har vært fragmentert. Styrte lekkasjer fra politiet til utvalgte aviser er bare én side av saken. Artikler, kronikker og nyhetsklipp i pressen er lite egnet til å gi en samlet framstilling. Derfor er tiden moden for å skrive en ny bok, en som tar for seg sakens fulle bredde og slik belyser hvorfor saken vil fortsette å herje i offentligheten på tross av politiets siste henleggelse.


Denne nye boken gir en sammenfatning av sakens historie og status med spesielt fokus på utviklingen som har skjedd etter at forrige bok kom ut. Bevegelsen av aktivister som har ledet an for å få politiet til å starte etterforskning samt engasjerte politikere og presse har vokst i omfang. Det har kommet fram nye funn og nye analyser. I tillegg har politiets nye etterforskning gjort at tidligere ukjente og i enkelte tilfeller sensurerte dokumenter er kommet fram i lyset. Politiet har også gjennomført avhør av sentrale folk som tidligere enten er blitt oversett eller har unndratt seg politiets søkelys. Jeg har samarbeidet med aktuelle aktører i saken, både Støttegruppen og Stiftelsen
. Jeg har i tillegg hatt tilgang til politiets dokumenter, både fra 1990 og dokumentene fra etterforskningen som ledet fram til henleggelsen av saken i august 2016. Dermed gir denne boken et riktigere bilde av katastrofen og følgene av den enn hva politiet presenterte som fasit da de valgte å henlegge saken for andre gang.

Du finner boken i en bokhandel nær deg. Eller du kan kjøpe boken her.