Turné i mars!

4. mars, Waterstones bokhandel i Edinburgh, 5 mars, Waterstones Manchester, 6 mars, Waterstones Birmingham og 7. mars, Waterstones Hungerford.

Super gjeng å reise rundt med - The Orenda Roadshow!

Vel Møtt!


ROAD SHOW Waterstones Edinburgh

Omslaget til den britiske utgivelsen av Kureren er klart. Boka vil bli tilgjengelig i bokhandel i april 2019.
Men omslaget er lekkert.

The Courior VIS 1