Hjemmesiden

Nytt design på hjemmesiden

Da er det klart. Nytt design på hjemmesiden. Denne er mindre innholdsrik enn den forrige, men på den annen side, er denne hjemmesiden forhåpentligvis noe mer oversiktlig. Fremmedspråklige lesere vil få in informasjonsside på engelsk litt senere. Gi gjerne tilbakemeldinger.